informatie

Over de Tiense Vrijzinnige Kring

Op deze pagina kan u meer te weten komen over de vereniging, de bestuursleden en de geschiedenis.


Voor meer informatie over onze statuten, het huisvandeMens, het Lentefeest en het Feest Vrijzinnige Jeugd klikt u op de respectievelijke knop hieronder. 

Wie zijn wij...

_________________________________________________________________________________________________________________


De bestuursvergaderingen in de eerste helft van 2023 gaan door in huisvandeMens Tienen, Beaudouinstraat 91 van 19:00 tot 21:00 op de volgende dagen:

- maandag 9 januari - dinsdag 18 april

- dinsdag 7 februari - maandag 8 mei

- maandag 6 maart - dinsdag 6 juni


De bestuursvergaderingen staan open voor geïnteresseerden. Wij verwelkomen graag nieuwe enthousiastelingen die deel willen uitmaken van het bestuur. Beginnen met een vrijblijvende kennismaking kan ook!


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________


De Tiense Vrijzinnige Kring is georganiseerd als een vereniging zonder winstoogmerk.


De Tiense Vrijzinnige Kring of kortweg TVK is al sinds 1975 het kloppend hart van de vrijzinnige gemeenschap in Tienen. De vele vrijwilligers proberen een gevarieerd aanbod aan activiteiten en dienstverlening aan te bieden aan de inwoners van Tienen en omstreken. Wij zijn een vrijzinnig humanistische vereniging, lidvereniging van het Humanistisch Verbond.

TVK organiseert een wisselend aanbod van activiteiten gaande van lezingen tot uitstapjes.  Zo organiseren we jaarlijks het Lentefeest en het Feest Vrijzinnige Jeugd in samenwerking met de leerkrachten NCZ (niet-confessionele zedenleer) en huisvandeMens Tienen. Hier worden respectievelijk de 6- en 12- jarigen in de bloemetjes gezet, naar aanleiding van hun overstap naar de “grote” school, respectievelijk naar het volwassen worden .


De Tiense Vrijzinnige Kring werkt met een open bestuur, waarbij iedereen is uitgenodigd op onze maandelijkse bijeenkomsten. Deze gaan steeds door op elke tweede dinsdag van de maand om 20u00, vanaf maart 2019 in het huisvandeMens Tienen.


Sinds 2009 wordt de vrijzinnige gemeenschap in Tienen versterkt door het huisvandeMens. Je kan er terecht voor verschillende vormen van morele bijstand of een gesprek. Ook voor levensbeschouwelijke vragen kan je steeds bij hen terecht.


Het huisvandeMens verzorgt verder ook nog vrijzinnige plechtigheden. Dit zijn plechtigheden die vorm geven aan belangrijke levensmomenten - zoals geboorte, huwelijk of samenwonen, overlijden. Het gaat dan om vrijzinnig-humanistische plechtigheden, waarbij uitgegaan wordt van de waarde van de mens zelf. Zij zijn dan ook op maat gemaakt, met zoveel mogelijk inbreng van de betrokken personen.


Bestuursleden

Georges Baeten

Voorzitter

Sylvia Chaltin

Secretaris

Eliane Vos

Bestuurslid

Jean-Marie Hennuy

Ondervoorzitter

Luc Neyns

Ledenadministratie

Chantal Cresens

Bestuurslid

Marie-Claire Gurny

Penningmeester

Alvin De Coninck

Bestuurslid

Paul Hoebrechts

Bestuurslid

Geschiedenis

De geschiedenis van de Tiense Vrijzinnige Kring begint in 1974, met twee vrienden die afwisselend met de auto naar Brussel pendelden: Luc Neyns en André Hoebrechts. André was leerkracht moraal, Luc leerkracht scheikunde. Tijdens hun lange ritten naar Brussel wisten André en Luc elkaar te overtuigen van de nood om te werken rond vrijzinnige thema’s. Luc's vrouw Eliane was een leerkracht moraal, waardoor ook Luc was bekend met de thematiek die er rond dit vak hing.


Zij besloten om bij Luc en Eliane thuis samenkomsten te organiseren van de Oudervereniging voor de Moraal (OVM), waarbij ze de steun en het gezelschap kregen van Paul Hoebrechts, Hubert De Deyn en Agnes Booten.


De officiële geschiedenis begint in januari 1975 bij de oprichting van de Tiense Vrijzinnige Kring, onder voorzitter Emile Van der Niepen. Emile was een heel enthousiaste voorzitter, die drie jaar lang de kar zou trekken. Hij sprak ook zijn brede sociale netwerk aan, en wist de ledenkring van TVK uit te breiden tot ongeveer 250 leden. Dit ledenbestand is de afgelopen jaren vrij stabiel gebleven. Penningmeester was Hubert De Deyn, Ondervoorzitter Jean Defau en secretaris Luc Neyns.


Het is ook in 1975 dat de eerste editie van 't Lopend Vuurtje is gepubliceerd, en dat het eerste Feest voor de Vrijzinnig Jeugd is doorgegaan in de normaalschool.


Deze eerste drie jaren was het onder het enthousiasme van haar voorzitter en haar vrijwilligers dat de Tiense Vrijzinnige Kring een vaste plaats in Tienen wist te verwerven.

Het is in februari van het laatste jaar onder het voorzitterschap van Emile Van der Niepen – in 1977 – dat de Tiense Vrijzinnige Kring haar statuut van vzw verkrijgt, toen nog onder de naam : Humanistisch Vrijzinnig Vormingswerk Tienen. De huidige naam, Tiense Vrijzinnige Kring vzw, dateert officieel van de Algemene Vergadering van 17 februari 1989, samen met de wisseling van voorzitter Guy Bottu naar Luc Neyns.


Een overzicht van de voorzitters van TVK sinds haar ontstaan tot nu kan u onderaan dit artikel zien. De vzw Tiense Vrijzinnige Kring is geen wervende vereniging, zij was niet op zoek naar een brede uitvalsbasis onder het Tiense publiek. Zij stelde zich eerder op vanuit het eigen vrijzinnige perspectief, en probeerde vanuit de gedrevenheid van haar leden vrijzinnige thema’s in de kijker te zetten.

Dit is duidelijk te zien in de constante aanwezigheid van vzw TVK in de Tiense sociale omgeving. Haar ledenaantal is niet gegroeid, maar is veeleer constant gebleven. Waar mensen vertrokken, zijn anderen gekomen. Op die manier is de Tiense Vrijzinnige Kring een constante aanwezigheid in Tienen.


Een later belangrijk moment in de groei van de Tiense Vrijzinnige Kring valt in het jaar 1996. Op dat moment krijgt TVK ook de erkenning van de stad Tienen voor haar jarenlange inzet, door het ter beschikking stellen van een eigen vast lokaal in het gebouw van het voormalige Charles De Jaegher Instituut in de Donystraat.


Sinds maart 2019 beschikken wij niet langer meer over dit lokaal. Op deze vaste stek in de Donystraat, organiseerde TVK haar vergaderingen en de meeste van haar activiteiten. Het wegvallen van deze vestiging heeft een  impact op onze werking, In afwachting van betere tijden, worden een aantal activiteiten opgeschort. Op dit moment, mei 2019, is er nog geen perspectief op een alternatief.Historiek voorzitters


1975           Emile Van der Niepen


                   Jean Defau (waarnemend)


1978           Guy Bottu


1989           Luc Neyns


2002          Georges Baeten 


2006          Brigitte Corten


2019           Georges Baeten